Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2018

romantyzcna
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viadoubleespresso doubleespresso
romantyzcna
6931 ec8c
Reposted fromartfucksme artfucksme viamagnoliaaa magnoliaaa
romantyzcna
- To jest najważniejsza rzecz w życiu ludzkim – mieć swój azyl, swoje współrzędne geograficzne, w których chce się żyć i być z kimś. ” 
— Janusz Leon Wiśniewski

June 27 2017

romantyzcna
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
romantyzcna
Domyśl się, że jest ze mną źle... przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
romantyzcna
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons
romantyzcna
Wystarczy poznać kogoś nowego, aby o Tobie zapomnieć? A czy, gdy poznajesz smak truskawek, to zapominasz o smaku malin?
— znalezione_w_sieci
romantyzcna
- Kiedy piszę do Ciebie, to znaczy, żę tęsknię za Tobą. A kiedy nie piszę?

... Czekam, aż Ty zatęsknisz za mną <3
— znalezione_w_sieci

June 12 2017

romantyzcna

Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.

Audrey Hepburn

Reposted fromstrangeee strangeee viamagnoliaaa magnoliaaa
romantyzcna
Temu kto Cię nie szuka, nie zależy na Tobie. Ten kto za Tobą nie tęskni, nie kocha Cię. Przeznaczenie decyduje o tym kto pojawia się w twoim życiu, ale Ty decydujesz kto w nim zostaje. Prawda boli tylko raz. Kłamstwo za każdym razem kiedy je wspominamy. Są trzy rzeczy, które przemijają i nie wracają: słowa, czas i szanse. Dlatego też ceń tego kto cię ceni i nie przywiązuj dużej wagi do tych, którzy traktują cię tylko jako jedną z opcji.
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viamagnoliaaa magnoliaaa
romantyzcna
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamagnoliaaa magnoliaaa
romantyzcna
You know what I want?

What?

To be kissed.

Well, I can do that.

— "before sunrise" 1995
romantyzcna
8971 7939 500
"before sunrise" 1995
romantyzcna
8923 39da 500

- It's just... it's depressing, no? That the only thing we're gonna think of is when we're gonna have to say goodbye tomorrow.

Well, we could say goodbye now. Then we wouldn't have to worry about it in the morning.

"before sunrise" 1995

romantyzcna
- If there's any kind of magic in this world... it must be in the attempt of understanding someone, sharing something.
— "before sunrise" 1995
romantyzcna
7793 0a44 500
"before sunrise" 1995
romantyzcna
7357 33c5 500
- I have this awful paranoid thought that feminism was mostly invented by men so that they could like, fool around a little more. You know: "Women, free your minds, free your bodies, sleep with me!" We're all happy and free as long as I can fuck as much as I want.

"before sunrise" 1995
romantyzcna
- I kind of see this all love as this: escape for two people who don't know how to be alone.
— "before sunrise" 1995
romantyzcna
6699 8d72 500
-You know what's the worst thing about somebody breaking up with you? It's when you remember how little you thought about the people you broke up with and you realize that is how little they're thinking of you.

"before sunrise" 1995
romantyzcna
5595 0b27 500
Niezmiernie lubię ten film (i wszystkie kolejne z serii) właśnie za to, że mają zerową akcję. Nic się nie dzieje, dwoje obcych rozmawia ze sobą, poznaje się bez jakiejkolwiek wstydliwości - w końcu wiedzą, że spędzą razem tylko czas do wschodu słońca. Dzięki temu są bardzo otwarci, ale otwarci w stylu lat '90, czyli bez wyuzdania.

"before sunrise" 1995
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl